Návštěva britské ambasády – report

V úterý 4. dubna se uskutečnila exkurze na Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Praze. Účastníci mohli diskutovat se zástupcem velvyslance, Angusem Stewartem, který mimo jiné působil v několika zemích Blízkého východu a severní Afriky v oblasti krizové a preventivní diplomacie.

SAM 3742

Úvodní prezentace byla zaměřena na vývoj vztahů mezi Českou republikou a Velkou Británií a současné světové dění, nejen proto, že na území Velké Británie dnes žije více než 40 tisíc legálních přistěhovalců českého původu. Během diskuze byly vyzdvihovány zejména velmi dobré vzájemné vztahy těchto dvou států v mezinárodní a bilaterální spolupráci, obraně nebo spolupráci v digitální oblasti. Co se týče obrany, tak byla zmíněn rozpočet na britskou armádu činící více než 50 miliard dolarů, tedy 2 procenta hrubého domácího produktu.

SAM 3764

Jedním ze stěžejních témat bylo britské referendum o opuštění Evropské unie, následné post-brexitové vyjednávání a hospodářská spolupráce se zeměmi Evropské unie. Všechny tyto klíčové body by měly být řešeny v časovém spektru dvou let. Z výsledku referenda samozřejmě vyplývá několik otázek, které budou muset vládní složky Velké Británie řešit. Jedním z prvních problémů je růst separatistických tendencí v jednotlivých závislých územích, například Gibraltaru. Dalším zmíněným problémem je otázka vyvolání dalšího skotského referenda.

SAM 3758

Následná diskuze byla zaměřena především na roli Velké Británie v Evropě. Zdůrazněno bylo heslo: „Británie opouští EU, ale nadále zůstává v Evropě!“ Probírala se také role USA ve vztahu s Evropou. Dále byla zmíněna role Visegrádské čtyřky v vnitroevropských vztazích, postoj jednotlivých států k syrskému konfliktu a roli Turecka či rozdíly mezi evropskou a blízkovýchodní diplomacií, které spočívají především v rozdílném poradenském systému místním úřadům a lobbingu. 

Kontaktujte nás

info@diplomaticka-akademie.cz

+420 226 205 139 (sekretariát)

Dlouhá 16
Praha 1, 110 00