fbpx

Veřejné vystupování

Co mi kurz přinese

Poznám i rozvinu své možnosti a osobnostní předpoklady. Na konci kurzu získám novou kvalitu svého vystupování a jednání. Budu vědět, jak si získat partnery na svou stranu.

Program

Kurz v rozsahu 16 vyučovacích hodin zahrnuje následující témata:

  • rétorika a její využití v praxi (v běžném životě, nejen v životě veřejném)
  • charisma – individuální psychosomatické předpoklady řečníka
  • hlas, jeho vlastnosti (výška, síla, barva)
  • rétorické taktiky
  • dialog, partneři, zpětná vazba
  • jak přesvědčivě hovořit a argumentovat
  • dosažení cíle jednání pomocí hlasové a mluvní techniky
  • soulad verbálních a neverbálních prvků

Cena

7 300 Kč

Pokud se přihlásíte na oba kurzy DA2 (Bezpečnostní program) a DA3 (Veřejné vystupování), zaplatíte jen 19 710 Kč.

Speciální nabídka

Pro absolventy kurzu DA1 (Hlavní program) je cena jen 6 190 Kč.

Pokud jste absolventy kurzu DA1 (Hlavní program) a přihlásíte se na oba kurzy DA2 (Bezpečnostní program) a DA3 (Veřejné vystupování), zaplatíte jen 17 500 Kč.

Regina Szymiková

vedoucí Kabinetu hlasové a mluvní výchovy na DAMU
Místo: Praha
Cena: 7 300,- Kč
Termíny: 22.-23. června; 29.-30. června
Rozsah: 16 hodin (vždy v sobotu a neděli)
Příloha: Veřejné vystupování DA3 - Rozvrh - Jaro 2019
Nezávazná přihláška