Kurz bezpečnostní politiky - DA2

Záměrem kurzu je důkladná průprava účastníků kurzu ve všech zásadních oblastech současné bezpečnostní domácí a zahraniční politiky a diplomacie. Hlavním cílem kurzu je možný návod, jak se znalostí problémů sebevědomě zastupovat svou instituci v bezpečnostní oblasti. Absolventi kurzu by kromě každodenní reprezentace měli být připraveni na účast na protokolárních akcích či pracovních setkáních, na přípravu podkladů či přednes projevů s využitím praktických argumentů a objektivní analýzy krizových situací vedoucích k efektivnímu řešení.

Tématika kurzu je zaměřena především pro zaměstnance státní správy a ústavní činitele, jejich poradce a asistenty, pro odbornou veřejnost, zástupce bezpečnostních agentur a dalších subjektů, které se zabývají otázkami bezpečnosti na profesní úrovni včetně sdělovacích prostředků.

Struktura programu

Kurz v rozsahu 130 vyučovacích hodin je rozdělen do čtyř tematických bloků a celý program završuje závěrečná zkouška formou bezpečnostně-politické strategické hry. Práce studentů je průběžně hodnocena, zejména jejich ústní prezentace, krátké písemné dokumenty a účast v diskusi při výuce.

Program klade na studenty značné výkonnostní nároky a vyžaduje přísný metodologický přístup – zejména pokud se formy a struktury prací studentů týče. Kurz vystavuje adepty tlaku veřejného projevu, vyžaduje od nich průběžnou přípravu a pobízí je k aktivnímu přístupu při diskusích a během simulací. Výuka probíhá v sobotu a neděli – 8 víkendů v rozmezí přibližně tří měsíců.

Další bezpečnostní program začíná: září 2017

Obsah výuky

Právní aspekty bezpečnosti

První část bezpečnostního kurzu se zabývá právními aspekty bezpečnosti. Přednášky pokrývají jednak diplomatické a mezinárodní právo, dále evropské právo a jeho dopady na český právní systém, ale také se podrobně věnují zákonům o ochraně utajovaných informací a bezpečnostním prověrkám.

Bezpečnost v České republice

Druhá část účastníkům vysvětlí fungování bezpečnostního systému České republiky. Ať již jde o fungování jednotlivých zpravodajských služeb, koncepce bezpečnostní a zahraniční politiky, nebo obranné plánování a ekonomickou bezpečnost, cílem této části vždy ukázat, jak je formována celková bezpečnostní strategie ČR a jak je posléze prosazována v praxi.

Vývoj bezpečnostní situace

V třetí části programu se účastníci seznámí s historickým vývojem bezpečnostní situace. Zaprvé jsou seznámeni s fungováním zahraniční politiky od vzniku Československé republiky v roce 1918 až do současnosti. Zadruhé pak jde o pochopení islámu jako takového, islamského práva a jeho praktickému vlivu na běžný život. Obě části mají za cíl vytvořit základ pro pochopení současné situace ve světě, které se věnuje následující část programu.

Bezpečnostní situace ve světě

Poslední část se zaobírá současným bezpečnostním rizikům a konfliktům ve světě. Cílem je dát účastníkům nejen komplexní rozhled o dění ve světě a dalším možném vývoji současných konfliktů, ale také schopnost aktivně zhodnodit bezpečnostní rizika. Absolventi jsou po dokončení programu schopni analyzovat pravděpodobnost hlavních rizik, ke kterým nejen že umí navrhnout možná preventivní řešení, ale také dokážou zmírnit následky krizových situací, pokud nastanou.

Podrobnosti k události

Datum konání 23. 09. 2017
Cena pro jednotlivce 35,000 Kč
35,000 Kč

Kontaktujte nás

info@diplomaticka-akademie.cz

+420 226 205 139 (sekretariát)

Dlouhá 16
Praha 1, 110 00