V sobotu 27. ledna 2018 na Diplomatické akademii přivítal ředitel Cyril Svoboda nové studenty tradičního kurzu Aplikované diplomacie DA1. Kurz probíhá od konce ledna do poloviny dubna téměř každý víkend v blocích od 9 do 18 hodin.

První část byla zaměřena na mediaci, neboli umění vyjednávat. Blok vede Hana Lenghartová, která v Praze od roku 2012 působí mimo svou advokátní praxi také jako mediátorka, akreditovaná Českou advokátní komorou. Uplatňuje tak ve své praxi jednu z metod alternativních (mimosoudních) řešení sporů. Své právní a mediační služby poskytuje nejen v českém, ale také v anglickém, německém a italském jazyce. Studenty Diplomatické akademie učí teorii vyjednávání, kterou prokládá konkrétními příklady z praxe.

 

27846322 2061622897187816 1426884688 o 1

 

 Odpolední blok prvního dne seznámil posluchače s teorií a praxí ekonomické diplomacie Josef Havlas, bývalý pracovník ČVUT, Ministerstva zahraničních věcí a velvyslanec v Japonsku, Irsku, Íránu.

Dále měli studenti Diplomatické akademie možnost osvěžit si své středoškolské znalosti z jazyka českého, prostřednictvím dvojice lektorek Petry Stejskalové a Petry Zaviačičové. Petra Stejskalová, vzděláním lingvistka a celoživotní učitelka, pomáhala studentům s problematikou správného vyjádření v českém jazyce. Blok redaktorky, editorky, publicistky a učitelky, Petry Zaviačičové, byl zaměřen na nejrůznější roviny písemného projevu, od jeho technické stránky, až po samotnou tvorbu z hlediska kreativity, řemesla, ale i formální správnosti.

  

27901134 2061622893854483 1196862761 o 1

 

 Následující víkend byl zprvu zaměřen na moderní historii a dějiny mezinárodních vztahů v posledních desetiletích. Vedoucí kurzu Jiří Dejmek, profesí vedoucí vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR, seznámil posluchače s moderní historií světových velmocí, které zasazuje do kontextů jednotlivých událostí světových válek a mezinárodních konfliktů.

Odpolední blok zaštítil bývalý generální ředitel Vězeňské služby ČR Jiří Tregler tématem podceňovaná rizika nedodržování práva.

 


Kontaktujte nás

info@diplomaticka-akademie.cz

+420 226 205 139 (sekretariát)

Dlouhá 16
Praha 1, 110 00