Partneři


 

  European Academy of Diplomacy

European Academy
of Diplomacy  

 

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.

Since its inception in 2004 and with over 3000 graduates from more than 40 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world.

content PIBS

 Prague International
Business School

 Hlavním posláním Pražské mezinárodní manažerské školy je nabídnout uchazečům mezinárodně uznávané studium MBA splňující náročné požadavky kladené na jeho úroveň. Jedním z klíčových faktorů úspěšného podnikání je kvalita managementu. Pro řadu firem zvláště s mezinárodní účastí je při vyhledávání nových manažerů kritériem právě titul MBA. Programy a kurzy MBA musí mít proto vždy univerzální charakter, aby poskytly vzdělání odpovídající špičkovým manažerům schopným uplatnit se v kterémkoliv oboru podnikání. U absolventů se díky tomu výrazně zvyšuje jejich hodnocení na trhu práce. Studium MBA u nás je chápáno jako postgraduální, v rámci celoživotního vzdělávání, a musí tomu odpovídat svým obsahem, délkou, profesionální orientací a pedagogickým zajištěním.

content Regioprotokol 250

Regioprotokol

Společnost Regioprotokol si klade za cíl podílet se na rozšiřování povědomí o skutečnosti, že užití protokolární praxe má smysl nejen v prostředí diplomacie a nejvyšší politiky, ale také v prostředí obcí či v soukromém sektoru.

Činnost společnosti je zaměřena dvěma hlavními směry. Prvním je uplatňování protokolárních pravidel v praxi a to výukou v rámci vzdělávacího programu, poskytnutím přímé služby protokolárního zajištění akcí či konzultací konkrétního případu. Druhým je podpora zahraničních aktivit, jako například organizace návštěvy se zahraniční účastí nebo cesty do zahraničí, vyhledání partnera pro mezinárodní projekt či spolupráce na jeho realizaci.

content cevro 250

Cevro Institut

Občanské sdružení CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie vzniklo v roce 1999. Inspirací pro jeho vznik byla myšlenka celoživotního vzdělávání a rozvoje osobností činných či mířících do veřejného života i aktivity ideově spřízněných institucí (tzv. think-tanků) v západním světě.

Mezi cíle vysoké školy CEVRO Institut patří výměna zkušeností a znalostí na domácí i mezinárodní úrovni, prolamování bariér mezi politickou, akademickou, podnikatelskou, mediální a občanskou sférou i různými věkovými, vzdělanostními, názorovými a sociálními skupinami, dále pak vzbuzování živého zájmu o věci veřejné a popularizace liberálně-konzervativního myšlení.

content IVF 250

International Visegrad Fund  

The mis­sion of the International Visegrad Fund is to pro­mote devel­op­ment of closer coop­er­a­tion among the Visegrad Group (V4) countries—the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia—and to strengthen the ties among peo­ple in the region. The Fund pro­vides fund­ing for com­mon cul­tural, sci­en­tific, research and edu­ca­tional projects, youth exchanges, pro­mo­tion of tourism and cross-border coop­er­a­tion. Most of the grant recip­i­ents are non-governmental orga­ni­za­tions, munic­i­pal­i­ties and local gov­ern­ments, uni­ver­si­ties, schools and other pub­lic insti­tu­tions and also indi­vid­ual cit­i­zens. The Fund also awards indi­vid­ual schol­ar­ships and artist res­i­den­cies. By the end of 2013, the fund has sup­ported nearly 3,800 grant projects and awarded over 1,700 schol­ar­ships and artist res­i­den­cies in total worth of nearly €54 million.

content Konfuciova akademie 250

Konfuciova akademie

Konfuciova akademie při Univerzitě Palackého byla slavnostně založena 26. září 2007. Jejími zřizovateli s právem certifikované výuky čínského jazyka je Univerzita Palackého ve spolupráci s Pekingskou univerzitou zahraničních studií. Kromě jazykových kurzů zajišťuje akademie také školení učitelů čínského jazyka a popularizaci čínské kultury v ČR, např. promítáním čínských filmů, pořádáním přednášek atd. Dále poskytuje konzultace např. z oblasti vzdělávání, obchodu atd.

Konfuciova akademie při UP je první institucí svého druhu v České republice, navazuje na dlouholetou tradici výuky čínského jazyka na Univerzitě Palackého. Pekingská univerzita zahraničních studií je prestižní čínská univerzita, kde se vyučuje 43 cizích jazyků. Je to jediná univerzita v ČLR, kde se vyučuje také čeština.

 

content KMP 250

Klub mladých politologů

Klub mladých politologů je studentská organizace působící na Vysoké škole ekonomické při katedře politologie. Sdružuje mladé lidi se zájmem o politiku, mezinárodní vztahy a aktuální dění ve společnosti.

Více o klubu najdete zde

content CMAK 250

Český model amerického kongresu

Český model amerického kongresu představuje jedinečnou možnost zažít na vlastní kůži jednání na půdě zákonodárného orgánu jedné z nejstarších demokracií světa. Studenti středních a vysokých škol zde společně simulují činnost obou komor Kongresu Spojených států amerických, a touto interaktivní formou tak získávají lepší povědomí o americké politice, parlamentarismu a fungování legislativy v demokratických systémech. Účastníci ČMAK zdokonalují své argumentační, rétorické a vyjednávací schopnosti a učí se kritické analýze aktuálních problémů, to vše v prostorách historických budov města Plzeň. V roce 2015 vstupuje ČMAK, coby jediný projekt svého druhu ve střední a východní Evropě do svého pátého ročníku.

content ICDT 250

International Centre for Democratic Transition

 

The ICDT is an international non-profit organization based in Budapest, Hungary which collects the experiences of recent democratic transitions and shares them with those who are determined to follow that same path. Within the general promotion of democracy, the ICDT has focused its efforts on creating concrete and pragmatic goals. Through collecting and analysing data, organizing and hosting conferences, drafting and presenting reports, and, perhaps most importantly, by running field-projects in many transition countries, the ICDT has been able to compile the collective and individual experiences of peoples from all around Europe. The ICDT believes that this research, coupled with the expertise of some of the world’s greatest minds and the practical experience gained through our own transitions, facilitates the use of a toolbox that is instrumental to societies preparing to set off on the difficult path towards a well-functioning democracy.

content Galard 250

Galard - Gentlemen's Tailoring

Značka GALARD je spojením tradičního krejčovského řemesla a nejdokonalejších látek. Šijeme košile na míru z nejlepší italské bavlny. Obleky na míru šijeme způsobem „bespoke tailoring“ z vln a kašmírů značek SCABAL, Charles Clayton, Vitale Barberis Canonico, Loro Piana a dalších. Naše kravaty jsou tkané i šité přímo v italském městě Como, kde vybíráme jen ručně šité kravaty ze 100% hedvábí. Pásky na míru vyrábíme v naší dílně z jednoho kusu kůže, ručně je barvíme a stojíme si za tím, že je to pásek na celý život. Veškeré oblečení značky GALARD v sobě skrývá kvalitu ručního zpracování a jedinečnost osobnosti zákazníka. To všechno pro naplnění našeho přání - aby dokonalost byla standardem.

Kontaktujte nás

info@diplomaticka-akademie.cz

+420 226 205 139 (sekretariát)

Dlouhá 16
Praha 1, 110 00