„Vstupovala jsem do Diplomatické akademie jako člověk, který má za sebou již určité profesní, akademické i pedagogické zkušenosti, které tvoří pevný základ vzdělání. Diplomatická akademie mi pomohla rozšířit tuto studnicí znalostí novými směry. Též jsem měla možnost poznat velmi zajímavé lidi z řad učitelů a přemýšlet o věcech z nového úhlu pohledu. Oblasti bezpečnosti a protokolu pro mě byly novinkou a všichni vyučující těchto předmětů byli jedineční profesionálové. Co se týče stylistiky a českého jazyka, zde můžu jen potvrdit, že opakování je matka moudrosti. Kurz na Diplomatické akademii mohu proto vřele doporučit.“

Kateřina Říhová

„Diplomatická akademie je úžasným místem střetávání názorů odborníků a studentů. Výuka je velmi zajímavá a hlavně v malém počtu studentů, což je plus. Největším přínosem je, že vyučující jsou lidé z praxe a odborníci na dané téma a neučí se jen strohá nic neříkající teorie a definice z učebnic. Hlavně jsem se dozvěděla spoustu věcí, které v učebnicích skutečně nejsou.  Za sebe mohu říci, že mi Diplomatická akademie během 4 měsíců dala bezesporu víc do budoucího života a praxe než studium vysoké školy, které trvá 5 let.“

Eva Sadilová

„Absolvování studia na Diplomatické akademii, bylo pro mě jednoznačně přínosem. Poznal jsem neobyčejné a ochotné lidi z řad diplomacie, veřejného života, ekonomiky, armády a žurnalistiky. Tito lidé, lektoři Diplomatické akademie jsou skutečnými profesionály a odborníky ve svých odvětvích. Byli nám studentům vždy nápomocni v objasnění všech našich otázek a dotazů, i těch záludných.

„Bonusem pro mě samotného bylo to, že jsem získal zkušenosti s veřejným vystupováním a prezentováním, zdokonalil si schopnost analyzovat jakoukoliv zprávu a posílil své sebevědomí.

„Studium na Diplomatické akademii rozhodně doporučuji!“

Miroslav Štarha

„Přínosy DA pro studenty a absolventy vidím v zásadě dvě:

a) Studenti se během kurzů na DA mají možnost setkat s autoritami z oblasti zahraniční politiky, národní obrany, protokolu a veřejného projevu. Je jim tak zprostředkován unikátní pohled na každodenní praxi na ministerstvech, ambasádách a ve vrcholné politice, přičemž tento výklad se mnohdy značně liší od toho, co se běžně člověk dočítá v médiích. Inspirativní zároveň je, že i názory jednotlivých kantorů se od sebe liší a tak si studenti mohou osvojit různé perspektivy na jedno téma. 

b) Studenti získají prostřednictvím DA cenné kontakty, jejichž prostřednictvím mohou zůstat v kontaktu s učiteli i po konci studia. Jejich ochotou tak mohou dostat doporučení na výběrová řízení pro instituce veřejné správy v ČR nebo v EU.“

Petr Čáp

„Diplomatická akademie byla pro mne velkým přínosem nejen z hlediska získání nových informací z oblasti mezinárodního práva a financí, oblasti bezpečnosti a strategie či diplomatického protokolu, ale především díky možnosti setkat se s přednášejícími, kteří jsou opravdovými profesionály v oboru, který vyučují a jsou ochotni se podělit se studenty o cenné poznatky z teorie i z praxe. Diplomatická akademie tak nenabízí svým studentům pouze nové vědomosti, ale rovněž jim poskytuje možnost nácviku praktických dovedností v oblasti diplomatického protokolu a etikety, mluveného či písemného projevu nebo při přípravě rozličných druhů oficiálních textů atd.

„Tento kurz tak přispívá k celkovému rozvoji, který je bezpochyby velkým přínosem pro jakékoli budoucí zaměstnání, nejen v oblasti diplomacie či státní správy. Diplomatická akademie zároveň pořádá mnoho zajímavých akcí pro své současné i bývalé studenty, jako byla například nedávná recepce na čínské ambasádě, které pomáhají studentům zůstat v kontaktu s vyučujícími a získávat kontakty nové. Proto mohu studium na Diplomatické akademii doporučit všem, kterým nejde jen o získání diplomu, ale především si chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti pod vedením skutečných odborníků.“

Pavlína Bláhová

„Nejenom, že mi Diplomatická akademie poskytla výhodu pro budoucí získávání zaměstnání, ale také jsem díky studiu nabyla základní znalosti v širokém spektru oblastí, což je pro možné působení v diplomatických službách nezbytné. Důkazem kvality výuky jsou přednášející, kteří mimo základní učivo rozšířili výuku i o vlastní postřehy a postupy, získané při vykonávání dané profese. Nechyběly ani vzpomínky či kuriózní zážitky přibližující nám realitu, která je v mnohém od holé teorie vzdálena. To ostatně dokázala i závěrečná strategická hra, navozující atmosféru opravdové krizové situace. Největším přínosem studia v DA bylo ale jednoznačně zprostředkování kontaktu s profesionály z oboru.“ 

Petra Kunzmannová

„Kurz Diplomatické akademie mne obohatil o spoustu praktických znalostí a velice dobře tak doplnil má předchozí studia v oboru Mezinárodního managementu – diplomacie, která byla více zaměřená na teorii. Jelikož v současnosti pracuji u jedné diplomatické mise v Praze, oceňuji přínos kurzu na Diplomatické akademii především v otázkách protokolu, rétoriky a mezinárodního práva. Díky němu jsem dnes schopna samostatně a spolehlivě řešit důležité protokolární záležitosti, oficiální recepce a večeře, připravovat návštěvy zahraničních delegací i důstojně promluvit před početnějším publikem. Díky těmto novým znalostem jsem si získala důvěru diplomatů, se kterými pracuji a pootevřela dveře pro další mezinárodní kariéru.“

Jitka Mulačová