fbpx

Královna Alžběta II. : Nejdéle vládnoucí britský monarcha

24.10.2022 | Aktuality

Královna Alžběta II. : Nejdéle vládnoucí britský monarcha

I declare before you all that my whole life whether it be long or short shall be devoted to your service and the service of our great imperial family to which we all belong.

královna Alžběta II.

Královna Alžběta II., nejdéle vládnoucí monarcha Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, provázela svou zemi 70 let na trůně. Vlády se ujala po smrti svého otce v roce 1952 ve věku 25 let. Během svého života pracovala s 15 premiéry, včetně Winstona Churchilla, a byla svědkem zásadních historických etap a momentů ve světových dějinách. Počínaje druhou světovou válkou, ve které se angažovala v ženské pomocné službě a podstoupila kurz řízení a údržby vozidel. Tím se stala první ženou královské rodiny, která byla aktivní členkou britských ozbrojených sil. Královna byla dále svědkem událostí studené války, vzniku evropských společenství, pádu Berlínské zdi, rozpadu Sovětského svazu a dalších důležitých etap politického, technologického a kulturního vývoje.

Zdroj: www.history.com

Popularita u britských občanů a v zemích Commonwealthu

Není pochyb, že se královna těšila velké popularitě u britských občanů během své vlády. Důvodem byla její otevřenost vůči veřejnosti, ke které promlouvala již jako mladá princezna. S vývojem médií a sociálních sítí se ukázal zájem a schopnost královny využít tyto prostředky pro komunikaci s britskými občany, a poskytnout jim tak vhled do královské rodiny a možnost se s ní ztotožnit. Díky tomu se z exkluzivní a uzavřené královské rodiny stala otevřená instituce sjednocující národ a ztělesňující národní hodnoty. Královna zároveň udržovala vztahy se zeměmi Commonwealthu a její nesčetné návštěvy se staly důležitou součástí britské diplomacie a nástrojem měkké síly, která sjednocuje nejen bývalé britské kolonie, ale také podporuje vzájemné diplomatické, kulturní a obchodní vztahy.

Princ Charles III. a budoucnost britské monarchie

Pro britského monarchu je v rámci legitimity a integrity velmi podstatná jeho oblíbenost u společnosti. Podle průzkumů YouGov se popularita krále Charlese zvedla po ujetí vlády. Více než tři čtvrtiny Britů (73 %) tvrdí, že král poskytl po zesnutí královny dobré vedení. Dále 63 % věří, že si Charles povede v nové funkci dobře. V současné situaci tedy nelze říct, že by král byl nepopulární. Na druhou stranu, v minulosti se popularita Charlese dlouhodobě pohybovala mezi 50 – 60 %. Nutno podotknout, že se tyto preference zvedly, obrazně řečeno, přes noc. To znamená, že náhlý nárůst popularity může být vyvolán současnými emocemi Britů a nemusí mít dlouhodobého trvání. Navíc současné preference jsou stále značně nižší ve srovnání s oblíbeností zesnulé královny, kterou 81 % britské společnosti vnímalo v průběhu posledních 10 let pozitivně.

I když se britská společnost zdá být sjednocená ve svém smutku z úmrtí královny Alžběty, průzkumy ukazují, že podpora existence monarchie dlouhodobě klesá. V roce 2015 souhlasilo 69 % Britů ve věku 18 až 24 let s tím, aby Spojené království zůstalo monarchií. Tento souhlas se snížil na 47 % v roce 2018 a 35 % v roce 2022. Po úmrtí královny se opět, jako v případě popularity krále, podpora monarchie zvedla (47 %), ale pravděpodobně se jedná o náhlou změnu, neboť dlouhodobým trendem je skutečně klesající podpora monarchie, zvláště u mladé generace.

Je otázkou, zda bude král z dlouhodobého hlediska úspěšný v udržení oblíbenosti své osoby a zvýšení důvěry společnosti v monarchii a nezbytnosti její existence. Obzvláště v době vysoké inflace a životních nákladů, s kterými se britská společnost musí potýkat, zatímco odvodem daní přispívá na vysoce nákladný život královské rodiny. A v době politické nestability a rezignace premiérky kvůli pochybným ekonomickým krokům.

Nový král se také stal hlavou Commonwealthu, tvořeného z 56 nezávislých států. Zároveň se stal králem 14 z nich stejně jako ve Spojeném království. S rostoucími protikrálovskými náladami v zemích Commonwealthu čeká nového krále Charlese III. náročný úkol. Tím je získání dlouhodobé a konzistentní oblíbenosti u veřejnosti, která je oproti zesnulé královně nižší. Král se bude muset vypořádat s možností, že některé země Commonwealthu budou chtít odvolat monarchu jako hlavu státu. Naposledy tak učinil Barbados v roce 2021. V dalších státech, např. v Austrálii či na Jamajce, existovaly v posledních letech také snahy o získání nezávislosti na monarchii.

Charlese III. tedy čeká období plné výzev, které bude potřeba řešit jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Hlavní domácí výzvou je udržení legitimity a integrity monarchie ztělesněné v postavě krále, a prohloubení důvěry britské společnosti ve významu existence monarchie jako takové, obzvláště v ekonomicky a politicky nestabilním období. Na mezinárodní úrovni je výzvou udržení existence Commonwealthu a obnovení a prohloubení vztahů se zeměmi, ve kterých je britský monarcha oficiálně hlavou státu.

Zdroj: www.thesun.co.uk

Autor: Martina Wranová

 

Zdroje:

Elbaum, Rachel. „The Life and Legacy of Britain’s Longest-Serving Monarch“. NBC News, 8. září 2022. https://www.nbcnews.com/news/world/queen-elizabeth-life-legacy-uk-monarch-rcna17047.

Explained Desk. „The British Commonwealth: Its Past, Present, and Post-Queen Elizabeth Future“. The Indian Express (blog), 9. září 2022. https://indianexpress.com/article/explained/explained-global/queen-elizabeth-dead-british-commonwealth-past-present-future-8140896/.

Hawkins, Vikki. „A Princess At War: Queen Elizabeth II During World War II“. The National WWII Museum | New Orleans, 2021. https://www.nationalww2museum.org/war/articles/queen-elizabeth-ii-during-world-war-ii.

Shi, Tongyun. The Queen and the Country: A Contextual Study of the Modernization of the British Royal Family as Represented by the Film The Queen, 2009. https://www.semanticscholar.org/paper/The-Queen-and-the-Country%3A-A-Contextual-Study-of-of-Tongyun/d6ea88327e88ccb3a314dd6f6453641f40ec0b28.

Smith, Matthew. „Britain may look united in grief – but polling shows a growing generational divide“. The Guardian. [online]. [vid. 2022-10-22]. ISSN 0261-3077. Dostupné z: https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/16/britain-grief-polling-figures-monarchy-popularity

YOUGOV, 2022. Britons’ first impressions of King Charles III | YouGov. YouGov [online] [vid. 2022-10-22]. Dostupné z: https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2022/09/13/britons-first-impressions-king-charles-iii