fbpx

Rétorika aneb jak správně vystupovat

05.06.2019 | Blog

Rétorika aneb jak správně vystupovat

Výukový blok týkající rétoriky a veřejného vystupování vedla Mgr. Regina Szymiková, PhD. Nejenom, že studentům objasnila teoretickou část týkající se veřejného vystupování, ale především svůj kurz připravila prakticky s mnoha cvičeními. Lektorka má velké množství zkušeností, neboť působí jako vedoucí kabinetu hlasové a mluvní výchovy na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze, lektorka rétoriky na UK, lektorka mluvní a hlasové výchovy moderátorů České televize, držitelka odborných certifikátů z evropských hlasových kongresů PEVOC, hlasová poradkyně pražských i mimopražských divadel a hlasová terapeutka. Paní Szymiková školí a trénuje špičkové české moderátory a významné herce.

 Během tohoto výukového bloku jsem se společně s kolegy studenty opravdu nenudila! Během celého dne jsme se naučila velké množství praktických cvičení týkajících se řečových dovedností, dechových a hlasových cvičení, artikulačních cvičení, samotné práci s hlasem a dechem.

Pro mě osobně bylo velmi přínosné názorné cvičení, jak pracovat s dechem. Uvědomila jsem si, že do teď jsem dech při mluvení používala špatně. Přitom je to tak jednoduché, když se naučíte jednoduché cvičení a následně ho dokážete každodenně používat. Dokáže to zpříjemnit život. Lektorka studentům vysvětlila, že před začátkem mluvení je velmi důležité se nadechnout nosem pomocí žeberně bráničního nádechu. Po zastavení nádechu začít mluvit na klidném drženém dechu. Během mluvení si lze pomoct krátkými přídechy.

Obrázek: Názorné cvičení správného dýchání

Obrázek: Praktická ukázka správného postavení bránice

Další částí kurzu bylo velké množství artikulačních cvičení. Lektorka studentům vysvětlila, že ne jenom čištění zubů patří k ranní hygieně, měli bychom k ní zařadit každodenně také probuzení svého hlasu po ránu pomocí artikulačních, hlasových a dechových cvičení. Tím si nejen dokážete zlepšit svůj hlasový projev, ale také tím budete o své hlasivky pečovat. Většina z nás bere řeč jako jeden ze zcela samozřejmých smyslů, ale přitom si mnozí neuvědomují, že hlas, respektive hlasivky, jsou orgán, který lze poškodit či nadobro až zničit. Vždyť pomocí řeči sdělujeme myšlenky a emoce, a to ve dvou rovinách – významové a emocionální.

Lektorka studentům vysvětlila, že všechny cviky se provádí ve zněném polotónu ve střední poloze mluveného hlasu. Cvičení jdou provádět jak ve stoje, tak vsedě. Je důležité povolit obličejové svalstvo, dolní čelist. Pomalu a jemně obličej promasírovat krouživými pohyby. Mezi artikulační rozcvičku lze zařadit opakování různých sérií slov.  Jako názornou ukázku uvádím několik sérií, které jsme trénovali s kolegy studenty při praktickém cvičení:

 • Ma-me-mi-mo-mu, mamemmimomu, mamemmimomu…
 • Lilili lelele lalala loklo lululu…
 • Mini mene mana munu…
 • T, d, n, ň, ť, k, g…
 • To, do, no, ňo, ťo, ko, go…
 • Ratata retete rytyty rototo rututu…
 • Drbu vrbu drbu vrbu…
 • Crnky brnky vlnky plnky…

 

Pro zpestření jsme si společně s kolegy studenty vyzkoušeli velké množství jazykolamů. Jak jsem zjistila, nebylo to pro mě vůbec jednoduché cvičení, obzvlášť ve fázi, kdy jsme zrychlovali tempo. Jako příklad uvádím několik jazykolamů, které mě zaujaly:

 

 • Desatero šlo, potkalo devatero, devatero osmero, osmero sedmero, sedmero šestero, šestero patero, patero čtvero, čtvero trojmo, trojmo dvojmo, dvojmo jednero.
 • Jen mi, kmotře Petře, toho vepře nepřepepřete. Jestli mi toho vepře, kmotře Petře, přepepříte, pak si toho vepře, kmotře Petře, snězte sám.
 • Kaplan plakal v kapli. Plakal kaplan v kapli? V kapli plakal kaplan.
 • Podkopeme my ten Popokatepetl tunelem nebo nepodkopeme Popokatepetl tunelem?

 

Závěrem byla zkouška veřejného projevu, která byla pro mě velmi přínosná. Během jednotlivých vystoupení všech studentů, jsme společně s lektorkou rozebrali chyby a nedostatky každého jednotlivého projevu. Nejenom, že mi toto cvičené pomohlo odhalit mé chyby, ale především jsem si uvědomila, jak je při samotném veřejném projedu důležité pracovat s hlasem, správně dýchat, mít vhodný postoj, udržovat oční kontakt s posluchači.

Jsem velmi ráda, že jsem měla možnost se seznámit s paní Reginou Szymikovou. Úžasnou lektorkou, jejíž hodiny můžu vřele doporučit všem. Po absolvování tohoto výukového bloku mě velmi mrzí, že kurz paní Reginy se neučí již na základních školách a gymnáziích. Umět správně dýchat při mluvení, pracovat s hlasem a veřejně vystupovat by se každý z nás měl naučit již v útlém věku. Jsem pevně přesvědčená, že by to bylo velmi užitečné pro každého jednotlivce.

 

Kateřina Bírešová

studentka Diplomatické akademie 2019