fbpx

Vězeňství v České republice je v neutěšeném stavu

20.02.2019 | Kurzy

Vězeňství v České republice je v neutěšeném stavu

Přednášku s názvem Podceňování rizika a nedodržování práva vedl zkušený lektor Jiří Tregler, bývalý ředitel vězeňské služby. V první části přednášky lektor obsáhle vysvětlil základní pojmy týkající se trestního práva na bázi teoretického výkladu trestního zákona. V druhé části výkladu se zaměřil na uvedení praktických příkladů nejen z oblasti trestního práva, ale také detailně popsal, jak funguje a nefunguje české vězeňství v praxi.

„Vězeňství v České republice je v neutěšeném stavu.“ To byla slova pana Treglera. O této skutečnosti vypovídají i statistiky. V České republice je ke dni 4. 2. 2019 celkem 21 634 vězňů, což je průměrně zhruba třikrát více vězňů, než tvoří průměr střední Evropy, říká Generální ředitelství vězeňské služby ČR. České věznice jsou tedy přeplněny.

Víte, že průměrné náklady na jednoho vězně v České republice se uvádí v průměru 1000 Kč na den?  V následujícím grafu z roku 2016 (viz Euro.cz) je uvedeno srovnání počtu vězňů na 100 tisíc obyvatel. Podle těchto statistických údajů, je zřejmé, že v českých věznicích opravdu není prázdno.

Zdroj. Obase.cz

SVĚT ZA MŘÍŽEMI

Víte, co je to vězeňská služba?

Vězeňská služba ČR zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody a odhlížení na dodržování pořádku a bezpečnosti v budovách a v místnostech činností soudů a ministerstva spravedlnosti.

Slyšeli jste o programech zacházení?

Odborné pedagogické a výchovné působení na vězněné osoby je vymezeno v programech zacházení. Jsou připravovány individuálně pro každého vězně a snaží se působit na různé stránky jeho osobnosti. S cílem zajistit podmínky pro maximální snížení rizika jeho kriminální recidivy. Tyto programy se skládají z různých složek činností např. vzdělávací aktivity, sociální vzdělávání, výcviku sociálních vazeb a vztahů, volnočasové aktivity a příprava na samostatnost.

Jedním z hlavních úkolů vězeňské služby je eskortování vězněných osob, které s sebou nese značnou míru bezpečnostního rizika. Podle Generální ředitelství České vězeňské služby ČR vězeňská služba eskortuje v průměru 150 000 osob ročně. Speciální eskortní skupina je potom určena k přepravování zvlášť nebezpečných vězňů a v některých případech spolupracuje i s PČR.

Odborný výklad o fungování českých věznic mě natolik zaujal, že jsme se chtěla dovědět více. Na webových stránkách Generálního ředitelství České vězeňské služby ČR je zpracovaný dokumentární snímek pod názvem Svět za mřížemi. Pokud si chcete udělat představu, jak vypadají české věznice, je ke zhlédnutí zde.

Kateřina Bírešová
studentka Diplomatické akademie
2019

 

Použité zdroje

Rychlá fakta. Generální ředitelství Vězeňské služby ČR. Dostupné zde.

Vězeňská služba České republiky: Výroční zpráva za rok 2017. Dostupné zde.

V Česku se rychle plní věznice, jeden trestanec ročně stojí 330 tisíc. Euro.cz. Dostupné zde.

Obase.cz. Dostupné zde.

Poznámka:

Ilustrační fotografie byly převzaty z Unsplash.com a Pexels.com