Hlavní kurzy

Záměrem hlavního programu Diplomatické akademie je důkladná průprava studentů ve všech zásadních oblastech současné diplomacie a jejich příprava na výběrová řízení v České republice i celé Evropské unii. Hlavním cílem programu je výchova absolventů schopných sebevědomě zastupovat svou instituci či firmu za všech okolností. Absolventi by kromě každodenní reprezentace měli být připraveni i na účast na protokolárních akcích či pracovních setkáních, jejich organizaci, přípravu podkladů či přednes projevů. Zároveň jsou také vedeni k objektivnímu analyzování krizových situací a jejich efektivnímu řešení.

Další hlavní program začíná: září 2017

Datum konání 16. 09. 2017
Cena pro jednotlivce 35,000 Kč
Příloha Rozvrh-Podzim_2017.pdf
35,000 Kč

Záměrem kurzu je důkladná průprava účastníků kurzu ve všech zásadních oblastech současné bezpečnostní domácí a zahraniční politiky a diplomacie. Hlavním cílem kurzu je možný návod, jak se znalostí problémů sebevědomě zastupovat svou instituci v bezpečnostní oblasti. Absolventi kurzu by kromě každodenní reprezentace měli být připraveni na účast na protokolárních akcích či pracovních setkáních, na přípravu podkladů či přednes projevů s využitím praktických argumentů a objektivní analýzy krizových situací vedoucích k efektivnímu řešení.

Tématika kurzu je zaměřena především pro zaměstnance státní správy a ústavní činitele, jejich poradce a asistenty, pro odbornou veřejnost, zástupce bezpečnostních agentur a dalších subjektů, které se zabývají otázkami bezpečnosti na profesní úrovni včetně sdělovacích prostředků.

Další bezpečnostní program začíná: září 2017

Datum konání 23. 09. 2017
Cena pro jednotlivce 35,000 Kč
35,000 Kč

Kurz veřejné vystupování je určen každému, kdo má ambici oslovit druhé, sdělit jim podstatné poselství, přesvědčit je, vést je. Jinak řečeno zvládnout svou “roli” profesionálně.

Vysoká kvalita praktické výuky je garantována profesory a dalšími vysokoškolskými učiteli Divadelní fakulty Akademie múzických umění a Karlovy univerzity. Doplňují je odborníci s mnohaletou praktickou zkušeností, jako je ředitel Nárdoního Divadla Jan Burian, bývalý ministr zahraničních věcí České Republiky a ředitel Diplomatické Akademie Cyril Svoboda, vedoucí Kabinetu hlasové a mluvní výchovy pro katedru činoherního divadla Divadelní fakulty AMU Regina Szymiková, bývalý osobní tajemník prezidenta Václava Havla, Jakub Hladík, a mnoho dalších odborníků.

Datum konání 13. 05. 2017
Cena pro jednotlivce 35,000 Kč
Příloha Veejn vystupovn DA3 - Rozvrh - Jaro 2017 kvten-erven.pdf
35,000 Kč

Kontaktujte nás

info@diplomaticka-akademie.cz

+420 226 205 139 (sekretariát)

Dlouhá 16
Praha 1, 110 00