Hlavní program

Co mi studium přinese

Hlavním cílem programu je průprava účasníků ve všech zásadních oblastech současné bezpečnostní domácí a zahraniční politiky a diplomacie.. Naučíme Vás:

 • profesionální reprezentace sebe, firmy či instituce
 • veřejnému projevu a vystupování před posluchači
 • rétorickým schopnostem a vedení rozhovorů v tištěných a elektronických médiích
 • přípravě podkladů pro nadřízené nebo řízení kolektivu
 • proniknout do aktuální mezinárodní politiky, financí a mezinárodní práva
 • rozumět podtextu politických vyjednávání
 • analyzovat mezinárodně bezpečnostní a evropské politiky
 • zvládnou přípravu návštěvy na vysoké úrovni, přijetí významné osoby

… a mimo jiné získáte mnoho užitečných kontaktů a zvýšíte své šance na trhu práce

Komu je studium určeno

 • studentům a absolventům vysokých škol, kteří se chtějí připravit na výběrová řízení (a v nich uspět)
 • manažerům, kteří chtějí zvýšit svou schopnost řešit konkrétní problémy ve své praxi
 • a všem, kteří se chtějí posunot ve své kariéře

Program

Kurz v rozsahu 134 vyučovacích hodin je rozdělen do pěti tematických bloků a celý program završuje závěrečná zkouška formou bezpečnostně-politické strategické hry, simulované protokolární události a veřejného vystoupení.

Tematické bloky:

 • Administrativa a komunikace s médii
 • Práce s lidmi a rétorika
 • Mezinárodní právo a finance
 • Zahraniční politika a EU
 • Protokol a etiketa

Cyril Svoboda

bývalý ministr České republiky
Místo: Praha
Cena: 35 000,- Kč
Termín: 21.9.2019 - 7.12.2019
Rozsah: 134 hodin (3,5 měsíce vždy v sobotu a neděli)
Příloha: Hlavní program DA1 - Rozvrh - Podzim 2019
Nezávazná přihláška