Hlavní kurzy

Záměrem hlavního programu Diplomatické akademie je důkladná průprava studentů ve všech zásadních oblastech současné diplomacie a jejich příprava na výběrová řízení v České republice i celé Evropské unii. Hlavním cílem programu je výchova absolventů schopných sebevědomě zastupovat svou instituci či firmu za všech okolností. Absolventi by kromě každodenní reprezentace měli být připraveni i na účast na protokolárních akcích či pracovních setkáních, jejich organizaci, přípravu podkladů či přednes projevů. Zároveň jsou také vedeni k objektivnímu analyzování krizových situací a jejich efektivnímu řešení.

Další hlavní program začíná: 22.9.2018

Datum konání 22. 09. 2018
Cena pro jednotlivce 35,000 Kč
Příloha APLIKOVANA DIPLOMACIE DA1 - Rozvrh - Podzim 2018.pdf
35,000 Kč

Záměrem kurzu je důkladná průprava účastníků kurzu ve všech zásadních oblastech současné bezpečnostní domácí a zahraniční politiky a diplomacie. Hlavním cílem kurzu je možný návod, jak se znalostí problémů sebevědomě zastupovat svou instituci v bezpečnostní oblasti. Absolventi kurzu by kromě každodenní reprezentace měli být připraveni na účast na protokolárních akcích či pracovních setkáních, na přípravu podkladů či přednes projevů s využitím praktických argumentů a objektivní analýzy krizových situací vedoucích k efektivnímu řešení.

Tématika kurzu je zaměřena především pro zaměstnance státní správy a ústavní činitele, jejich poradce a asistenty, pro odbornou veřejnost, zástupce bezpečnostních agentur a dalších subjektů, které se zabývají otázkami bezpečnosti na profesní úrovni včetně sdělovacích prostředků.

Další bezpečnostní program začíná: září 2017

Datum konání 23. 09. 2017
Cena pro jednotlivce 35,000 Kč
35,000 Kč

Kurz veřejného vystupování je určen každému, kdo chce zvládnout svou roli - "stát se hercem".

Svou rolí oslovit druhé a ziskat si je.

V kurzu učí ti, kteří vychovali generace profesionálních herců a režisérů. Kvalita praktické výuky je garantována učiteli Divadelní fakulty Akademie múzických umění a Karlovy univerzity. Doplňují je odborníci s mnohaletou praktickou zkušeností, jako je ředitel Nárdoního Divadla Jan Burian, bývalý ministr zahraničních věcí České Republiky a ředitel Diplomatické Akademie Cyril Svoboda, vedoucí Kabinetu hlasové a mluvní výchovy pro katedru činoherního divadla Divadelní fakulty AMU Regina Szymiková, bývalý osobní tajemník prezidenta Václava Havla, Jakub Hladík, a mnoho dalších odborníků.

Datum konání 13. 05. 2017
Cena pro jednotlivce 35,000 Kč
Příloha Veejn vystupovn DA3 - Rozvrh - Jaro 2017 kvten-erven.pdf
35,000 Kč
KURZ OTVÍRÁME 21.4.2014
 
Cílem kurzu je seznámit vás s úkoly manažera štěstí

  • Happiness manager je personalista, psycholog a terapeut v jednom.
  • Má jediný úkol, často ale extrémně náročný.
  • Musí i ve vypjatých situacích udržet ve firmě dobrou náladu.
Datum konání 21. 04. 2018
Cena pro jednotlivce 35,000 Kč
Příloha Happiness manager - Rozvrh - Jaro 2018 1.pdf
35,000 Kč

Kontaktujte nás

info@diplomaticka-akademie.cz

+420 226 205 139 (sekretariát)

Dlouhá 16
Praha 1, 110 00