fbpx

Konference OSN o změně klimatu v Šarm aš-Šajch (COP27)

23.11.2022 | Aktuality Analýzy

Konference OSN o změně klimatu v Šarm aš-Šajch (COP27)

Během 6. až 18. listopadu se v egyptském městě Šarm aš-Šajch konala 27. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC). Na COP27 se sešlo přes 45 000 účastníků z více než 200 zemí světa. Letošní konference je obklopena kontroverzemi kvůli výběru Egypta jako pořadatelské země, porušování lidských práv nejen tamních aktivistů, bezpečnostním rizikům a obavám ze sledování účastníků včetně samotné neekologičnosti konference.

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu byla otevřena k podpisu na Summitu Země v roce 1992 a vstoupila v platnost v březnu 1994. Jedná se tedy o 30. výročí od přijetí úmluvy. K současnosti ratifikovalo úmluvu 198 států. Hlavním cílem je stabilizace objemu skleníkových plynů, aby se zabránilo antropogenním zásahům do klimatického systému. Každoročně se pořádají Konference OSN o změně klimatu, známé také jako COP (z anglického Conference of Parties).

Konference byla strukturována do 11 tematických dnů zahrnujících finance, vědu, mládež a budoucí generace, dekarbonizaci, adaptaci a zemědělství, gender, vodu, akci pro posílení klimatu a občanskou společnost, energii, biodiverzitu a řešení.

Vize

Cílem COP27 se stalo vybízení k plnění a implementaci závazků vyplývajících z předešlých dohod se zaměřením na ochranu lidí před bezprostředními důsledky změny klimatu, a dále pak zaměření na spravedlivý a řízený přechod na nový udržitelný ekonomický model. To zahrnuje finanční pomoc rozvojovým zemím k přechodu na udržitelnější ekonomiku, neboť jsou silně zasaženy negativními dopady klimatických změn zapříčiněných hlavně průmyslem rozvinutých států. Mezi cíle taktéž spadalo snižování globálního oteplování pod 2 °C, ideálně na 1,5 °C.

Výsledky konference

Jedním z pozitivních výsledků konference se stala dohoda o zřízení fondu pro „ztráty a škody“, poskytující finanční pomoc rozvojovým zemím. Ztráty a škody označují závažné důsledky extrémního počasí na fyzickou a sociální infrastrukturu chudých zemí. Fond má vyvážit nerovnoměrné poškození rozvojových zemí klimatickými změnami. Prozatím však není dohodnuto, jak a kým bude fond financován.

Od roku 2015 je snahou posílit jednotu a úsilí o snížení globálního oteplování na 1,5 °C. Několik států se na konferenci neúspěšně pokoušelo tuto hranici zrušit. Kontroverzním krokem se stalo odstranění závazku z textu konečné dohody, aby emisní vrchol nastal do roku 2025,  tedy aby do roku 2025 přestaly emise stoupat, což může některé země nabádat k upuštění od výrazného snižování emisí.

Minulý rok na COP26 v Glasgow se státy zavázaly ke snižování využití uhlí. Tento rok se některé státy v čele s Indií pokoušely tento závazek vztáhnout na všechny fosilní paliva. Nebyly však úspěšné a tento závazek se nepřijal.

Kontroverze

Mnozí kritizují, že se letos konference konala v Egyptě, zemi dlouhodobě porušující lidská práva. V průběhu konference bylo zaznamenáno potlačování protestů a aktivismu. Členové občanské společnosti a aktivisté byli zastavování a vyslýchání egyptskými bezpečnostními důstojníky. Ekologickým i lidskoprávním aktivistům byl rovněž odepřen přístup na konferenci a možnost se sdružovat a demonstrovat před budovou. Některým bylo dokonce zakázáno do země přicestovat. Týdny před zahájením konference byly stovky lidí z řad lidskoprávních aktivistů, žurnalistů a demonstrantů zadrženy, zatčeny a vyslýchány kvůli podezření z podpory protestů a kritiky režimu.

Také delegáti na konferenci se potýkali s nepříjemnými bezpečnostními riziky. Kybernetičtí experti varovali před oficiální aplikací COP27, která pro instalaci vyžadovala oprávnění k přístupu egyptského Ministerstva komunikace a informačních technologií k fotografiím, e-mailům a poloze uživatelů. Vznikly tedy jasné obavy z nelegálního získávání dat a sledování uživatelů aplikace. Znepokojivé bylo i rozdávání Vodafone SIM karet účastníkům konference po příjezdu do Šarm aš-Šajch. Neboť je známo, že tento operátor umožňuje egyptskému režimu přístup k uživatelským datům jako jsou hovory a zprávy.

Dalším značným problémem je výběr sponzora COP27, kterým se stala Coca-Cola, největší světový znečišťovatel životního prostředí plasty. Coca-Cola ročně vyrobí 120 miliard jednorázových plastových lahví a 99 % plastu je vyrobeno z fosilních paliv. Daná spolupráce je tedy v jednoznačném rozporu s vizí a cíli konference.

Zdá se, že snaha Egypta si zlepšit image skrze pořádání COP27 byla neúspěšná. Delegáti kritizovali nejen bezpečnostní rizika, ale také organizační nedostatky a chaos, vysoké ceny ubytování v hotelech, porušování lidských práv aktivistů a demonstrantů a samotnou neekologičnost konference.

 

Autorka: Martina Wranová

 

ZDROJE:

https://www.reuters.com/business/cop/cop27-climate-marchers-demand-justice-despite-protest-restrictions-2022-11-12/

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/11/egypt-arrests-over-calls-for-protests-during-cop27-expose-reality-of-human-rights-crisis/

https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/06/egypt-cop27-climate-surveillance-cybersecurity

https://lordslibrary.parliament.uk/cop27-progress-and-outcomes/#heading-1

Biggest Plastic Polluter named Sponsor for COP27 – Greenpeace Reaction

https://news.un.org/en/story/2022/11/1130802

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-egypt-jde-po-penezich-nechce-resit-klima-rika-mlady-cech-na-svetove-akci-218869

https://cop27.eg/#/news/78/Egypt’s%20COP27%20Presidency%20sets%20

https://cop27.eg/#/vision#goals

https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/20/cop27-agrees-to-historic-loss-and-damage-fund-to-compensate-developing-countries-for-climate-impacts

https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/20/cop27-climate-summit-egypt-key-outcomes

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/egypt-un-experts-alarmed-harassment-civil-society-actors-cop27-climate