fbpx

Návštěva ambasády Nizozemského království

05.05.2019 | Ambasády

Návštěva ambasády Nizozemského království

V dubnu měli absolventi Diplomatické akademie možnost navštívit nizozemskou ambasádu. Účelem bylo seznámení se s chodem ambasády, setkání s diplomatickým sborem, personálem ambasády a diskuze s velvyslancem JE Kees J. R. Klompenhouwerem. Absolventi Diplomatické akademie si po příchodu prohlédli historické prostory ambasády plné tulipánů a měli také možnost pochutnat si na připravené recepci.

Nizozemské velvyslanectví v Praze rozvíjí a podporuje hospodářské a kulturní vztahy mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím. Politické vazby mezi oběma zeměmi jsou na vysoké úrovni. Bilaterální i multilaterální vztahy jsou příkladné také na úrovnii EU, NATO a v rámci dalších mezinárodních fór.

Velvyslanec Nizozemského království JE Kees J. R. Klompenhouwerem.má za sebou dlouhou diplomatickou kariéru a mnoho zkušeností – již v roce 1980 nastoupil na Ministerstvo zahraničních věcí a pracoval na oddělení OSN a EU, následně na sekci vojenské spolupráce a poté jako mimořádný zplnomocněný velvyslanec v Srbsku a Bělehradu. V rozmezí let 2013 a 2017 působil jako mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Nizozemí  v Kyjevě a nyní reprezentuje svou zemi v Praze.

Po příchodu a uvítaní pana velvyslance se absolventi Diplomatické akademie  zaměřili na otázky týkající se Evropské unie, aktuální situaci ve Velké Británii, na Ukrajině a v České repuiblice. Absolventy zajímaly především dopady odchodu Velké Británie z Evropské Unie na nizozemskou ekonomiku a možné komplikace související s firmami, které jsou závislé na obchodu s odcházející Británií.

Velvyslanec Nizizemí poukázal na příležitosti, které z britského odchodu plynou a na příkladu Nizozemí demonstroval efektivní ekomickou diplomacii, kterou země vyvíji aby přilákala významné podnikatele k přesídlení. Diskuze se následně přesunula k ukrajinské otázce – pan velvyslanec se vyjadřoval o Ukrajině jako o možném obchodním partnerovi v rámci Evropské unie. Ukrajinu však dle jeho názoru čeká náročná a dlouhá cesta, ale nevylučuje úzkou spolupráci a nabádá země Evropské unie k pomoci na hospodářském růstu a demokratizaci v Ukrajině.

V rámci česko-nizozemských vztahů se JE Kees J. R. Klompenhouwerem se vyjadřoval velmi pozitivně, zmiňoval však geografickou polohu obou zemí, která přirozeně v rámci exportu a importu neumožňuje obchodovat jako bychom byli sousedé.

Podle nizozemského velvyslance jsou Česká republika i Nizozemské království přátelé a spojenci. Předpokládá pokračování nadstandardních vtahů obou zemí a  obě země podle něj vyznávají obdobné hodnoty jako je demokracie, svoboda slova a lidská práva.

Diplomatická akademie tímto děkuje za přátelské uvítaní, pohoštění a možnost otevřené debaty s JE Kees J. R. Klompenhouwerem.