Současné bezpečnostní hrozby pro Českou republiku

15.11.2018 | Analýzy

Současné bezpečnostní hrozby pro Českou republiku

Ke dni 1. června 2018 Ministerstvo vnitra České republiky – odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality definuje 6 nejhorších bezpečnostních hrozeb pro Českou republiku. Jde o terorismus, organizovaný zločin, kybernetické hrozby, extremismus, bezpečnost civilního letectví a korupci. Bezpečnostní hrozby ohrožují každodenní fungovaní státu a bezpečí obyvatel, narušují stabilitu ekonomiky, podkopávají demokratické hodnoty a mohou způsobit zánik právního státu. Stát by měl vynaložit veškeré prostředky k ochraně obyvatel a k zamezení těchto zločinů. Boj proti terorismu je hlavní prioritou ČR. Další zásadní hrozbou je organizovaný zločin, který hodnotí ministerstvo vnitra jako jednu z nejvážnějších nevojenských hrozeb.

Terorismus

Po událostech ze dne 11. září 2001 byla potřeba, aby Česká republika reagovala na definici teroristického činu, kterou zveřejnila dne 27. prosince 2001 Rada EU.Terorismus byl definován jako použití násilí nebo hrozby násilím, obvykle zaměřené proti osobám, s cílem vyvolat strach, jehož prostřednictvím jsou dosahovány politické, náboženské nebo ideologické cíle. Úroveň připravenosti České republiky na případný teroristický útok je podle Ministerstva vnitra hodnocen jako odpovídající. Česká republika je dle Ministerstva vnitra připravena čelit případným teroristickým útokům. Ministerstvo radí firmám i institucím, jak se chránit před útoky. Experti se nechávají inspirovat v Izraeli, kde mají s terorismem dlouholeté zkušenosti.

Zdrojem hrozeb mohou být vazby školy či jejího personálu a žáků na politické symboly nebo určitou etickou či náboženskou skupinu. Protiteroristická opatření jsou aplikována v centru Prahy v období svátků nebo při konání sportovních a kulturních shromáždění, kde se vyskytují větší skupiny obyvatel nebo turistů. Vzhledem k zapojení státu do současné fáze protiteroristického úsilí, a v souvislosti se členstvím země v Evropské unii a Severoatlantické aliance je třeba případná rizika nepodceňovat a odpovídajícím způsobem se na ně připravovat.

K posílení bezpečnosti nainstalovala policie během Vánočních svátků v centru Prahy betonové bloky.

Vzhledem k vlně větších nebo menších teroristických útoků v Evropě, Česko doposud patří ke státům, kde platí první, nejnižší stupeň teroristické hrozby. Tu v současnosti hlásí 15 evropských států. Kromě Česka ještě například zmíněné Irsko, Island, Švýcarsko, Polsko, Maďarsko nebo Slovinsko. Česko se stalo spíše tranzitní zemí přes kterou projíždějí organizované skupiny. Nemůže se také vyloučit jako úkryt pro teroristické skupiny. Prozatím se v ČR neodehrály teroristické útoky spáchané muslimskými radikály jako v ostatních evropských zemích, kde nejvyšší třetí stupeň ohrožení platí kromě Španělska například ve Velké Británii, Francii a Německu.

Stupně ohrožení terorismu v Evropě (info.cz 2017)

1.stupeň ohrožení terorismem, 2. stupeň ohrožení terorismem, 3. stupeň ohrožení terorismem

Organizovaný zločin

Organizovaný zločin je druhem skupinové trestné činnosti páchané organizovanou skupinou nebo organizací. Tyto skupiny jsou většinou dobře strukturně organizovány k páchání pravidelné závažné trestné činnosti. Cílem organizovaného zločinu je získat co největší zisk a minimalizovat náklady. Zisk se nemusí týkat pouze materiálních hodnot, ale i společenského, ekonomického a politického vlivu. Organizovaný zločin ohrožuje stabilitu světového hospodářského a politického systému. Boj proti organizovanému zločinu je jednou z předností národně-bezpečnostní politiky. Nejaktivnější skupiny organizovaného zločinu bývají kromě Čechů- 49%, také cizinci- 51%, nejčastěji s vietnamským, ukrajinským, albánským nebo ruským původem. Méně jsou zastoupeny další národnosti – Bulhaři, Rumuni nebo občané z Nigérie. Činnosti těchto skupin se z větší části prolínají, přičemž mezi nejvýnosnější aktivity patří hospodářská kriminalita, nelegální migrace, obchod s lidmi, výroba a distribuce omamných a psychotropních látek a autokriminalita. Výnosy zločineckých skupin se pohybují v rozmezí milionů až několika miliard českých korun ročně.

Policisté během roku 2017 zabavili 1,1 tuny marihuany

Průzkum, který se provádí mezi experty každoročně od roku 1993, označil za nejrozšířenější aktivity organizovaného zločinu v České republice výrobu a distribuci drog a krádeže aut. K razantnímu nárůstu v posledních letech došlo i v případě praní špinavých peněz, korupce, úvěrových, směnečných a daňových podvodů nebo nelegální výroby alkoholu a cigaret. Na druhou stranu klesá počet krádeží uměleckých předmětů, které vévodily žebříčku v devadesátých letech. Ženy se na organizovaném zločinu podílejí přibližně 13%. Nejčastěji se podílejí na organizování prostituce, kuplířství, obchodu s lidmi a drogové kriminalitě. Proti organizovanému zločinu je důležitá vzájemná spolupráce se zahraničními zeměmi, aby nedocházelo k hladkému přesunu zboží, osob a financí přes státní hranice. Koncepce boje proti organizovanému zločinu do roku 2023 byla schválena vládou v květnu 2018. Jde o formulaci opatření k vytváření dlouhodobých podmínek pro práci bezpečnostních sborů v oblasti odhalování a postihování organizovaného zločinu na území České republiky.