fbpx

Zeď, která upevní hranice mezi USA a Mexikem?

24.02.2019 | Analýzy

Zeď, která upevní hranice mezi USA a Mexikem?

Mezi Mexikem a USA existuje téměř 2000 kilometrová hranice, která dva sousední státy rozděluje. Na americké straně pohraniční hlídka hlídá přísnějí své hranice, a snaží se tak zabránit nelegální migraci a omezit vstup cizinců do státu. Nelegální migrace každoročně pohlcuje několik milionů dolarů z rozpočtu USA, nejedná se jen o pohraniční hlídky, ale i věznice. Už Obamova administrativa deportovala 409 849 neregistrovaných přistěhovalců za rok 2012. Nezákonné přechody na jižní hranici dramaticky klesly od roku 2007, avšak v posledních letech více amerických rodin a dětí bez doprovodu migrovalo do Spojených států a žádosti o azyl byly vyčerpány. Amerika je názorově rozdělena. Na jedné straně jsou Američané, kteří věří, že levná pracovní síla přistěhovalců přispívá k ekonomickému růstu. Migrace podle nich obohacuje nejen hraniční státy USA mexickou kulturou v jazyce, jídle a hudbě. Na straně druhé jsou odpůrci migrace. Jejich hlasy reprezentuje Trumpova politika, která přináší jako možné řešení problému postavení zdi, na kterou jsou potřeba finance ze státního rozpočtu. (BBC NEWS, 15. 2. 2019)

Trumpova vidina zdi?

Vrchol migrace z jižní části do USA byl zaznamenán v roce 2000, a byly to převážně obyvatelé Mexika. Počet migrantů se pohyboval kolem 1,64 milionu lidí, kteří „úspěšně“ překročili hranice. Centrem, z něhož opouštěli Mexiko, se stala Tijuana. Od roku 2007 imigrantů počet klesal a v roce 2017 dosahuje dosavadního minima, což představuje zhruba 55 500 legálních imigrantů. Výzkumné centrum PEW, uvádí i počty o nelegálních imigratech, kterých je již v roce 2016 10,7 miliónu.

Zdroj: BBC News, 15. 2. 2018

Během uplynulých 2 let přináší politika prezidenta Trumpa několik protiimigračních opatření:

• žadatelé o azyl musí čekat v Mexiku na rozhodnutí
• pohraniční úředníci snížili počet žádostí na azyl, zpracovávají je každý den, a strategie má název „měření“
• v červnu 2018 generální prokurátor Jeff Sessions oznámil, že případy domácího násilí a násilí zločineckých gangů již nebudou považovat za důvody pro azyl v USA
• nejkontroverznější událostí se stalo hromadné odlučování tisíců dětí migrantů od jejich rodičů na hranicích jako součást „politiky nulové tolerance“, která zastihla každého, kdo byl označení za nelegálního migranta
• důvodem pro „znechucení“ migrace přinesly i deportace imigrantů do původního státu (BBC NEWS, 15. 2. 2019)

Zeď mezi USA a Mexikem (Daily Mail, 7. 4. 2018)

Diskuse, která v USA vládla, byla i z důvodu financování pozemní zdi na hranicích. Trump požadoval ze státního rozpočtu 5,7 miliardy dolarů, schválili mu pouze 1,4 miliardy dolarů, což je mnohem nižší částka. Kongres, tak chce předejít dalšímu shutdownu. (HN, 15. 2. 2019) Prezident, aby deficit pokrýt, začal operovat s národní nouzovou situací. Stav nouze se deklaruje v době krize, a tu „migrační krizi“ na hranici Trump prosazuje. Při tomto stavu se mu podařilo obejít Kongres, a dostal se k speciálním pravomocem, k vojenským prostředkům a zdrojům. Expertka na prezidentské nouzové pravomoci, paní Goiteinová se domnívá, že mohlo dojít ke zneužití pravomocí ze strany Trumpa. (BBC NEWS, 15. 2. 2019)

Z pohledu mexické strany

S nástupem nového mexického prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora se snížil rozpočet na migraci a uprchlíky poté, co nastoupil do funkce 1. prosince 2018. Jeho administrativa přislíbila víza a práci v Mexiku i pro migranty z dalších středoamerických států, aby tak nepokračovali v emigraci do USA. (The Guardian, 5. 1. 2019) Mezi USA a Mexikem existuje velká mezera ve mzdách, kdy mzdy zůstávají výrazně vyšší v USA pro velkou část populace. Toto přitahuje mnoho Mexičanů do USA. Mnozí lidé žijící na venkově v Mexiku se živí zemědělstvím a musí přežít s velmi málo penězi. (BBC NEWS, 15. 2. 2019) Zeď mezi USA a Mexikem by přesto nemusela vyřešit problém migrace. Uprchlíci si i přesto najdou nové cesty, jak se do USA dostat. V neposlední řadě Trumpova odůvodnění národního nouzového stavu nestojí na pádných argumentech, ale jsou zavádějící a odvolávají se na pašování drog a zločinnost.

Mexický prezident Manuel. L. Obrador (Independent 2. 8. 2018)

Nikola Fejková